Prints Under $500

navigation arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 navigation arrow
Koitsu, Tsuchiya
Mii Temple  
Shotei, Takahashi
Temple of Kinugasa  
Toyokuni III
Nakamura Utaemon IV as Giguchi No Jiro  
Toyokuni III
The Actor Sawamura Chojuro as Tairano Sanemori.  
Toyokuni III
Ichikawa Yaozo III as Denbei  
Tanaka, Ryohei
Storehouse and Persimmons  
Kokei, Tsuruya
Kataoka Takao I, as Hayano Kanpei in "Michiyuki Tabiji no Hana Muko".  
Kokei, Tsuruya
Onoe Kikugoro VII as Benten Kozo in "Shiranami Gonin Otoko".  
Kokei, Tsuruya
Ichikawa Sadanji IV as Sagisaka Bannai in "Michiyuki Tabiji no Hana Muko"  
navigation arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 navigation arrow