Prints Under $500

navigation arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 navigation arrow
Asano, Takeji
Arashiyama  
Kokei, Tsuruya
Kataoka Gado XIII as Oen of the Izutsuya in "Fuingiri".  
Kokei, Tsuruya
Nakamura Tomijuro V as Ko no Morono in Act 3  
Kokei, Tsuruya
Sawamura Tanosuke VI as Osono, wife of Amakawaya Gihei, in Act 10  
Kokei, Tsuruya
Kataoka Nizaemon XIII as Oboshi Yuranosuke in Act 4  
Kokei, Tsuruya
Bando Tamasaburo V as the courtesan Okaru in Act 7  
Kokei, Tsuruya
Onoe Tatsunosuke I as Ono Sadakuro in Act 5  
Takahashi, Rikio
Niwa (Daybreak) - C  
Katsuda, Yokio
No. 153 (Thatched Roof in the Snow)  
navigation arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 navigation arrow